FUNGSI BIDANG PENERANGAN AGAMA ISLAMZAKATDAN WAKAF:

  1. Penyiapan Perumusan Kebijakan Teknis dan Perencanaan Dibidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf.
  2. Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan, dan Penyiapan Pembinaan Dibidang Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam, Kemitraan Umat dan Publikasi Dakwah, Hari Besar Islam, Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al- Hadits, Zakat, dan Wakaf, serta Pengelolaan Sistem Informasi Penerangan Agama Islam Zakat, dan Wakaf.
  3. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Dibidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf.

SUSUNAN ORGANISASI BIDANG PENERANGAN AGAMA ISLAMZAKATDANWAKAF :

  1. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam Tugas: Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan Teknis,dan Pembinaan Dibidang Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam
  2. Seksi Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah, dan Hari Besar Agama Islam Tugas: Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan Teknis, dan Pembinaan Dibidang Kemitraan Umat, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Agama Islam
  3. Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al-Hadits Tugas: Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan Teknis, dan Pembinaan Dibidang Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al-Hadist
  4. Seksi Pemberdayaan Zakat Tugas: Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan Teknis, dan Pembinaan Dibidang Pemberdayaan Zakat
  5. Seksi Pemberdayaan Wakaf Tugas: Melakukan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Pelayanan, Bimbingan Teknis, dan Pembinaan Dibidang Pemberdayaan Wakaf serta Pengelolaan Sistem Informasi Dibidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf