Keselarasan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik dan benar